På Elset gård har vi idag kasjmirgeiter, noen få høner og en katt.

Storfe

Desember 2019 ble Melkekyrne levert og kvoten på nesten 80.000 liter er utleid til naboer i 10 år. Vi har i 2020 hatt 2 ammekyr med kalv og 5 kviger som beitet i utmarka med Nofence. Disse ble sendt til slakt i november 2020. Vi tok kalvene i retur på nisjeavtale for å selge disse på REKO-ring og andre utsalgssteder. Resten gikk i vanlig varestrøm hos Nortura.

Kasjmirgeiter

Kasjmirgeitene ble kjøpt inn høsten 2014 etter ønske fra neste generasjon gårdbrukere. Dette var i utgangspunktet et prøveprosjekt. Planen fremover er å ha ca 100 vinterfora geiter. Det ble kjøpt inn 2 geiter, 8 hokje og 1 bukk. Våren 2020 var antallet Kasjmirgeiter økt til 42 geiter og ca 100 ungdyr, kje og bukker. Mer info om kasjmirgeitene finnes under menyen Kasjmirgeiter.

Katter

Vi har to gårdskatter, Rocky og Raya.