Vi har inngått nisjeslaktavtale med Nortura I 2016. Uke 47 I 2016 slakter vi 4 geiter født I 2015. Ta kontakt innen 14. November hvis du ønsker å kjøpe hele eller halve dyr. Helt dyr veier ca 15-20 kg. Vi leverer kjøttet direkte fra Nortura til kunder I Trondheimsområdet.

Vi vurderer også å ta skinn I retur, disse sendes til garving direkte fra Nortura. Ta kontakt hvis interesse.