På Elset Gård har det vært sauer I mange år, men høsten 2013 ble sauene solgt til en nabo da vi hadde store problemer med å holde sauene I marka på grunn av dårlig gjerding I Bymarka. Kommende generasjon bonde hadde interessert seg for kasjmirgeiter I et par år. Høsten 2014 ble sauefjøset bygget om til å passe geiter, det ble bygget ny inngang med bru på baksiden av fjøset og det ble satt opp et par hundre meter med gjerding slik at geitene kan gå inn og ut hele året.10 kasjmirgeiter og 1 kasjmirbukk ble kjøpt inn fra Oppdal I starten av oktober 2014. Gårdbrukeren på Oppdal hadde et par år i forveien kjøpt geitene sine fra området rundt Gol.

IMG_1066  IMG_0019

IMG_0084  IMG_0986

Hvorfor kasjmirgeit på Elset Gård?

Gården befinner seg i et spesielt kulturlandskap i Trondheim kommune. Geiter er de beste dyrene til å vedlikeholde dette flotte kulturlandskapet. På grunn av færre gårdsbruk, færre beitedyr på beite og satsing på stordrift har man de siste årene sett at dette fører til at gjengroing av områder i og rundt Trondheim. Utleie av geiter til beiteoppdrag er hovedsatsingsområdet til geitene på Elset gård. Resultatet av dette blir flott kulturlandskap, fantastisk kjekjøtt og flotte ull- og skinnprodukter. Kasjmirgeitene er kjent for sitt flotte lynne, de er flokkdyr som er enkle å holde inngjerdet og de er enkle å fore på vinteren. Geitene får rundball, silo, høy fra gården og litt kraftfôr i forbindelse med kjeing og beitetilsyn på sommeren (vi bruker et kraftfôr uten soyaprotein og palmefett basert på norsk korn og nordisk raps). Geiter fungerer fint i kaldfjøs og de kan gå ute hele året så lenge de har ly for været. Geitene er enkle å få med seg, det holder å gå med ei bøtte med kraftfôr og de følger etter deg til de får det de vil ha. Kasjmirgeiter er ammegeiter, det vil si at de går med mora si og suger melk til de er 5-6 måneder gamle. Geiter er kjønnsmodne så tidlig som i 3,5 måneds alder, for at de skal kunne gå med mora hele sesongen så kastrerer vi bukkekje. Bukkekje blir kastrert av veterinær med hel bedøving når de er 2-3 uker gamle så lenge de ikke skal brukes i avl. Her er noen før og etterbilder fra første året som viser hvor flinke de er til å bringe det flotte kulturlandskapet tilbake til slik det var før det grodde igjen.

IMG_0520  IMG_0576

IMG_0433  IMG_0464

Inngjerding av geiter

Geiter er kjent for å være vanskelig å holde inngjerdet. De som har små eller store flokker av kasjmirgeiter har ingen ingen utfordringer med inngjerdingen. På vinteren går de på sauenetting med en strømtråd øverst. I forbindelse med utslipp er det også en fordel ha strømtråd 10-30 cm fra gjerdet og 30 cm opp fra bakken for å unngå at kjeene kommer seg ut av inngjerding. Alternativt kan man benytte lammesikker netting på 1 meter, da vil man ikke få problemer ved at verken geitene hopper eller kjeene kommer seg ut om våren. I 2015 kjøpte vi inn flyttbar strømnetting og en litt kraftig batterigjeter som blir brukt der det ikke finnes gjerding fra før. I utmarka finnes det stort sett saunetting, men denne er av varierende kvalitet, dette fungerte likevel bra i 2015, da geitene trakk opp i høyden isteden for å trekke ned i lavlandet. Til 2016 ble det kjøpt inn Nofence klaver til alle geitene. Nofence er et GPS basert lydgjerde, der man enten legger inn GPS kordinater ved å gå i terrenget med mobiltelefon eller ved å plotte inn GPS gjerdestolper via kart på mobilen. Geitene bærer en klave og når geitene passerer den definerte grensen vil klaven begynne å pipe, fortsetter geita over grensa vil den få et lite støt. Geitene er flinke til å lære seg dette systemet, slik at når de hører denne lyden vil de trekke tilbake til resten av flokken og derfor holde seg innenfor det ønskede området. Dette ble en helt ny hverdag for oss. God dyrevelferd er det også siden dyrene kan slippes til de områdene de de finner den beste maten. Siden 2016 har vi leid ut geiter til beiterydding. Fra å starte med noen få Nofence-klaver og noen få geiter hadde vi våren 2021 88 Nofence-klaver og 87 geiter + kje og bukker.

Geiter på beite i Roan med Nofence