Det nærmer seg høst på Byneset, geitene er fortsatt på beiteoppdrag eller på utmarksbeite i Bynesmarka. Vi har også i år geiter på sommerjobb hos Trondheim kommune på områdene Frøset, Marken, Holstvollen og Lian (fra midten av august). I tillegg har vi forskjellige beiteoppdrag på Byneset, Leinstrand, Roan, Snillfjord og Vallersund. Vi mottar mange henvendelser på beiteoppdrag og har måttet si nei til flere, men vi har noen ledige geiter i fra slutten av august. Vi har også begynt å få en del henvendelser fra nye kunder som ønsker geiter i 2023, høsten kan være fint tidspunkt for å ta en befaring.

På slutten av september starter vi planlegging av årets slakting av kje og geiter. Selv om vi mottar mange henvendelser på kjekjøtt er det fortsatt muligheter for å bestille kjekjøtt. Vi selger også en del fryste stykningsdeler av kje (pr nå har vi igjen bare side m/bein og slagsider). Vi har igjen spekepølse, pinnekjøtt og noen få fenalår av geit som vi fikk produsert av Vilteksperten i vinter.

2021 har vært første året uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler er ikke benyttet på flere år. Vi har hatt nok geitegjødsel til å gjødsle alt grovforareal. Vi har startet med å fornye enga og har sådd økologisk frø med mye kløver for å kompensere for at vi ikke benytter kunstgjødsel. Vi håper å ha fornyet all fulldyrka areal i løpet av 4-5 år. Vi benytter en ny type kraftfôr basert på norsk korn og nordisk raps uten søya og palmeolje.

Vi hadde 117 dyr gjennom vinteren. Bukkene gjorde jobben og det ble født hele 147 kje i vår.

Vi ble høsten 2021 sertifisert som ERG produsent siden Trondheim og Trøndelag er European Region of Gastronomy i 2022.

Vi har deltatt på Matfestival i Trondheim, der vi sammen med Trondheims matperler vant prisen for årets stand. Vi deltar også på Trøndersk matfestival på Onsøyen gård 12-14 august der vi arrangerer geitebingo og selger kjekjøtt, spekepølse, fenalår, pinnekjøtt, kasjmirgarn og kasjmirskinn. Vi skal også delta på åpen gård på Øya vgs på Kvål 17. september i samarbeid med Nofence, der skal vi ha demo med bruk av Nofence på geit. Når vi får inn mer kjøtt så vil vi også delta på REKO ring i vinter samt selge varer på Coop Marked Rye.

I fortsetter med geitefadderordning på gården til høsten, ta kontakt hvis man ønsker å bli geitefadder.

Her er mer info om fadderordning og bestilling av årets ferske kjekjøtt;

Geitefadder:
Høsten 2021 startet vi geitefadderordning på Elset gård. En familie kan bli fadder på en geit og det koster 1000 kr pr. år. Hva innebærer det å være geitefadder:
Dere får deres egen geit som dere kan følge så lenge man ønsker eller vi må slakte den av ulike årsaker
Dere får gi geita navn hvis dere ønsker det
Dere blir invitert på minimum 2 besøk, minst 1 av disse vil være på Elset gård
Dere får informasjon om hvor geita beiter på sommeren slik at dere kan dra å besøke den på beite.

Kje:
Vi selger ferskt kjekjøtt rett fra slakteri til 180 kr pr kg ferdig partert levert på døra i Trondheim og Malvik. Hvis vi får flere bestillinger fra Melhus, Skaun, Orkland og Midtre Gauldal så er det mulig å avtale fellesutlevering på et bestemt utleveringssted. Det er også ønskelig at kunder avtaler henting på gården for de som har mulighet til det.

Vi har følgende alternativer på partering:
1. Grovpartering; hele lår, hele boger, hele pinnesider med hel nakke og hel slagside.
2. Finpartering med pinnekjøtt; hele lår, hele pinnesider med rygg (kotelettkam), nakke og bog deles til grytekjøtt.
3. Finpartering med grytekjøtt; hele lår uten halebein, hele sider m/rygg, slagsider, filetkam til koteletter og resten til grytekjøtt.
4. Finpartering med grytekjøtt; hele lår uten halebein, hele pinnesider uten rygg, slagside, sadel til koteletter og resten til grytekjøtt.

Vi vil også i høst ta tilbake fryste stykningsdeler, se bilder nedenfor.