Elset gård tilbyr kjekjøtt, geitekjøtt, kasjmirskinn og kasjmirull. I tillegg leier vi ut geitene våre til beiteoppdrag. Beskrivelse av produktene og tjenestene finner du under.

Kjøtt :

Vi tar opp bestilling på kjekjøtt og geitekjøtt. Vi har nisjeavtale med Nortura. Vi sender til slakt I oktober. Vi leverer kjøttet direkte fra slakteri til kunder I Trondheim.

Vi har følgende alternativer:

 • Kjekjøtt (10-16 kg) ferdig partert 160 kr pr kilo, vi har følgende alternativer på partering:
 1. Grovpartering; hele lår, hele boger, hele pinnesider med hel nakke og hel slagside.
 2. Finpartering med pinnekjøtt; hele lår, hele pinnesider med rygg (kotelettkam), nakke og bog deles til grytekjøtt.
 3. Finpartering med fårikålkjøtt; hele lår uten halebein, hele sider m/rygg, slagsider, filetkam til koteletter og resten til grytekjøtt.
 4. Finpartering med fårikålkjøtt; hele lår uten halebein, hele pinnesider uten rygg, slagside, sadel til koteletter og resten til grytekjøtt.
 • Ung geit på 1,5 år (17-24 kg) ferdig grovpartert (hele lår, hel boger, hele sider, fileter utskåret). 140 kr pr kilo.
 • Geit; det kan bli aktuelt å slakte eldre dyr.

Kasjmirgeiter til utleie for beiteoppdrag:

I 2019 leide vi ut 50 geiter + kje til beiteoppdrag med Nofence lydgjerde til Trondheim kommune og 7 privatpersoner. Geitene som var utleid til Trondheim kommune beitet på områdene Marken og Frøset. Vi lide ut til private fra Roan i Nord til Agdenes i sør. I tillegg leide vi ut noen geiter til Sverresborg folkemuseum.

I 2020 leier vi ut ca 70 geiter + kje. Disse kan leies ut med Nofence, annen gjerding eller at de som leier holder gjerde selv.  Vi får mange henvendelser på utleie geitene våre. Vi starter planlegging av beitesesongen på tidligvinteren. Når vi får henvendelse så ønsker vi helst å komme på en befaring for å se om området egner seg for geiter og vi kommer også med anbefaling på gjerdesystem. Basert på dette setter vi opp et pristilbud.  Hvis vi mottar kart og nok opplysninger er det også mulig å få et prisestimat før vi drar på befaring. Her er et infoskriv vi har laget for beitesesongen 2020:

Landskapspleie med kasjmirgeiter fra Elset Gård_infoskriv 2020

Skinn og ull:

På høsten sender vi inn skinn direkte fra Nortura til Granberg Garveri.  Vi har både hvite og  farga skinn. Pris for disse skinne varierer fra 1000 kr til 1200 kr.  Ta kontakt hvis du er interesert å kjøpe en av disse flotte skinnene. Bilde nedenfor er av et av skinnene vi har mottatt.

Vi kammer geitene våre og disse blir sendt til spinning. Tilbake får vi flott garn som vi selger for 250 kr pr hempe.

Livdyr:

Vi startet for første gang med livdyrsalg høsten 2018. Kasjmirgeiter er flokkdyr så selger aldri mindre enn 3-4 dyr, unntaket er bukk til avl. Vi har tatt blodprøver våren 2018 og besetningen er fri for smitsomme sykdommer. Nye krav fra Mattilsynet gjør at veterinærattest alltid følger med dyrene ved salg. Vi bruker Ammegeitkontrollen aktivt slik at stamtavle fås med på alle dyr.

Livdyrprisene våre eks mva er:

 • 2000 kr for geitekje
 • 2500 kr for bukkekje
 • 2600 kr for geit
 • 3000 kr for bukk
 • 1500 kr for kastrat