På Elset gård finner vi melkekyr, kasjmirgeiter og Katter.

Storfe

Desember 2019 ble Melkekyrne levert og kvoten på nesten 80.000 liter er utleid til naboer i 10 år. Vi har igjen 2 ammekyr, med kalv og 5 kviger som beiter i utmarka med Nofence i 2020. Disse blir sendt til slakt i November 2020. Vi vil ta noe av dette i retur og selge på REKO og andre utsalgssted. Resten går i vanlig varestrøm hos Nortura.

Ku Kviger

Kasjmirgeiter

Kasjmirgeitene ble kjøpt inn høsten 2014 etter ønske fra neste generasjon gårdbrukere. Dette er et prøveprosjekt og tanken er å øke til 100-200 vinterforede geiter etterhvert hvis geitene blir en suksess. Det ble kjøpt inn 2 geiter, 8 hokje og 1 bukk. Våren 2020 var antallet Kasjmirgeiter økt til 42 geiter og ca 100 ungdyr, kje og bukker. Mer info om kasjmirgeitene finnes under menyen Kasjmirgeiter.

Kasjmirgeiter Kasjmirbukk

Katter

Vi har 2 gårdskatter, Rosalita og Rosabella. Kattene ble født I 2007 og vi kjøpte de av foreningen for omplassering av dyr I januar 2008. Kattene er av rase Norsk skogkatt.

Gårdskattene Gårdskattene_2