På Elset gård finner vi melkekyr, kasjmirgeiter og Katter.

Melkekyr

Melkekyrne er og har vært hovedinntektskilden på garden de 3 siste generasjonene. Melka leveres til Tine. Gården har en kvote på ca 80.000 liter melk noe som tilsvarer 12-13 melkekyr som melkes hver dag hele året. Eneste melkepausen kyrne har er siste måned før kalving. I tillegg til kyrne finner finner vi kviger, kalver og når det har vært plass I fjøset har man også avlet opp et par okser til kjøttproduksjon. Oksekalvene selges stort sett som livdyr.

Ku Kviger

Kasjmirgeiter

Kasjmirgeitene ble kjøpt inn høsten 2014 etter ønske fra neste generasjon gårdbrukere. Dette er et prøveprosjekt og tanken er å øke til 100-200 vinterforede geiter etterhvert hvis geitene blir en suksess. Det ble kjøpt inn 2 geiter, 8 hokje og 1 bukk. Våren 2015 var antallet Kasjmirgeiter økt til 10 geiter, 1 hokje, 8 kastrater og bukken. Mer info om kasjmirgeitene finnes under menyen Kasjmirgeiter.

Kasjmirgeiter Kasjmirbukk

Katter

Vi har 2 gårdskatter, Rosalita og Rosabella. Kattene ble født I 2007 og vi kjøpte de av foreningen for omplassering av dyr I januar 2008. Kattene er av rase Norsk skogkatt.

Gårdskattene Gårdskattene_2