Vår og sommer 2019

Vårens vakreste eventyr på Elset er kjeeing. I perioden 19. mars til 26. mars fikk 28 geiter tilsammen 55 kje. Så I slutten av april kunne geitene slippes på innmarksbeite hjemme.

De første geitene dro på beiteoppdrag allerede 1. mai, 5 geiter født I 2018 tok turen til Roan der de skulle rydde I et hyttefelt til over sommeren.

Godt nytt år!

2018 åpnet nye muligheter for oss, flere fikk leie geiter til landskapsrydding og flere kunder fikk handle kjekjøtt av oss for første gang. I 2019 dobler vi antall geiter til utleie, det betyr at flere vil bruke miljøvennlige landskapsryddere fra Byneset. Vi ser også fram til å igjen slippe kviger i Bynesmarka sommeren 2019, vi har inngått avtale om pilotprosjekt på storfe med Nofence. Her følger infoskriv for de som er interesert i å leie geiter av oss:

Kjekjøtt 2018

Slaktesesongen nærmer seg, vi planlegger slakting I slutten av oktober så lenge vinteren holder seg unna Trøndelag. Kunder som har kjøpt kjøtt tidligere og de som har meldt interesse for å kjøpe kjekjøtt kontaktes I starten av oktober. Ny kunder må ta kontakt så snart som mulig, vi kan ikke garantere kjøtt til alle. Da prisene på slakting har økt må vi justere prisene litt. Kjekjøtt koster 160 kr pr kg inkl. mva og kjøtt av ung geit koster 140 kr pr kg inkl. mva. Prisene inkluderer partering.

Vi har også fått tilbake geiteskinn fra 2017 sesongen. Store skinn selges for 1200 kr og medium skinn selges for 1000 kr. Vi har både hvite og farga skinn for salg.

Livdyrsalg 2018

Geiter, kje og bukker nyter nå siste par månedene på beite før vinteren. Livdyrsalg har så vidt startet på bukkekje som nå er hentet hjem fra beite. Alle som ønsker livdyr må melde dette nå I September. Livdyrsalg vil foregå I perioden 1.-21. oktober. Vi har 1 bukkekje og 10 geitekje som muligens kan selges nå I høst. Mattilsynet tok blodprøver av geitene I vår og prøvesvarene viser at vi er dokumentert som frisk besetning. Vi er medlem I ammegeitkontrollen, stamtavle vil derfor følge med alle dyr. Pga krav til veterinærattest så har livdyrprisene økt noe for å dekke ekstra kostnader, prisene finnes under fanen produkter og tjenester.

Kjeing 2018

Høsten 2017 ble det kjøpt inn 10 nye geiter fra Oppdal, I forbindelse med at Hevle avsluttet geiteholdet. Dette var geiter født I 2012 og 2013. I tillegg ble det kjøpt inn 1 bukk fra Røe I Soknedal som også har vært innom Hevle tidligere, denne bukken er født I 2013.

 

Nyflokken nyta den flotte vinteren ute bak stabburet I vinter. Så I år hadde vi delt kjeeinga I 2 slik at alle kunne få kje inne I hver sin egen bås. 2. april startet geitene født I 2016 samt gammelflokken sin kjeing. Disse 13 geitene fikk 27 kje tilsammen. 15 hokje og 12 bukkekje. Disse geitene ble sluppet ut I starten av mai. 6. mai startet kjeinga blandt de 10 nye geitene, her ble det født 21 kje. De siste 10 geitene fikk 9 hokje og 12 bukkekje. For første gang opplevde vi å få både trillinger og firlinger. Minst kjeet Vilje på 0,8 kg ble etterhvert flasket opp da den hadde tøff konkuranse blandt sine 3 søsken.

 

Det ble mange tøffe farger I år og det var godt å komme ut I vårsola både for store og små.

 

Kjekjøtt og geitekjøtt høsten 2017

Vi tar nå opp bestilling på kjekjøtt og geitekjøtt. Vi har nisjeavtale med Nortura. Vi sender til slakt I oktober/november. Vi leverer kjøttet direkte fra slakteri til kunder I Trondheim.

Vi har følgende alternativer:

  • Kjekjøtt (9-12 kg) ferdig partert 150 kr pr kilo, vi har følgende alternativer på partering:
  1. Grovpartering; hele lår, hele boger, hele pinnesider med hel nakke og hel slagside.
  2. Finpartering med pinnekjøtt; hele lår, hele pinnesider med rygg (kotelettkam), hel slagside, nakke og bog deles til fårikålkjøtt.
  3. Finpartering med fårikålkjøtt; hele lår uten halebein, hele sider med slagside, sadel til doble koteletter og resten til fårikålkjøtt.
  4. Finpartering med fårikålkjøtt; hele lår uten halebein, hele pinnesider uten rygg, sadel til koteletter og resten til fårikålkjøtt.
  • Ung geit på 1,5 år (17-20 kg) ferdig grovpartert (hel lår, hel bog, hele sider, fileter utskåret).  135 kr pr kilo.
  • Geit; vi har også 2 eldre dyr som vi planlegger og slakte høsten 2017.

Nisjeslaktavtale med Nortura på geit/kje

Vi har inngått nisjeslaktavtale med Nortura I 2016. Uke 47 I 2016 slakter vi 4 geiter født I 2015. Ta kontakt innen 14. November hvis du ønsker å kjøpe hele eller halve dyr. Helt dyr veier ca 15-20 kg. Prisen for ferdig grovpartert kjøtt er 120 kr pr kg inkl mva. Vi leverer kjøttet direkte fra Nortura til kunder I Trondheimsområdet.

Vi vurderer også å ta skinn I retur, disse sendes til garving direkte fra Nortura. Ta kontakt hvis interesse.